Kranvekt er med på å veie hvor mye byggematerialer blant annet veier

08 august 2019
Mathias Bjelland
Kranvekt er med på å veie hvor mye byggematerialer blant annet veier

Kranvekt sikrer byggeplassen

En byggeplass krever mye planlegging. Alt dette er rettet mot gjennomføring innen tiden og budsjettet som er satt, men innimellom er det også sikkerhet som står i fokus. Blant annet finner vi her kranvekt som sikrer byggeplassen. Denne kan nemlig måle akkurat hvor tunge byggematerialer er, så presist som bare 200 gram over eller under den originale vekten. 

En kranvekt har den effekten på en byggeplass at den får arbeiderne til å føle seg sikre. Fremfor å løfte materialer med kran, uten å egentlig vite hvor tunge de er og om kranen vil kunne bære de ved en feil i leveranse, så vet arbeiderne her akkurat hvor mye materialene veier. For ikke å nevne er dette også helt uten problemer, da vekta naturligvis hører til direkte på kranen. 

Andre bruksområder for kranvekt

Utover byggeplassen finnes det også andre gode bruksområder for en kranvekt. Blant annet kan den være nyttig når tunge biler, båter, eller annen last skal fraktes opp på et plan. En ønsker neppe at kranen skal tippe over, men med en kranvekt fjerner man denne risikoen totalt – ser man at vekten overskrider kapasitet, så kan en tross alt bare slippe lasten raskt. 

Det kan også være kjekt med en kranvekt dersom en for eksempel benytter seg av en noe svakere kran enn de industrielle variantene. Eksempler på dette er nå et container firma skal hente sine containere fra en privatperson. Deres kraner er ikke alltid bygd for å bære de tyngste containerne. Med en kranvekt får en derimot umiddelbart innsikt i hvor mye containeren faktisk veier.

Sikkerhet er noe av det viktigste vi har innenfor enhver bransje, og nettopp derfor er det så viktig å benytte seg av kranvekt. Med denne kan du måle akkurat hvor tunge byggematerialer, biler, båter, containere, og andre gjenstander som trenger kran!

Flere nyheter