Roboter entrer sakte men sikkert våre hverdager

Er frykten for kunstig intelligens berettighet?

Få emner er blitt mer debattert de siste årene enn kunstig intelligens. Konseptet som faktisk først ble alvorlig diskutert på 50-tallet har kommet til overflaten igjen etter at computerne virkelig har økt sin maskinkraft. Aldri før har datamaskinene vært kraftigere, og mange frykter å miste jobben. Men er egentlig frykten for dette berettighet?

Det er ikke noe enkelt spørsmål å besvare, men ser vi på historien, så har lignende teorier dukket opp mange ganger før. For eksempel gjorde nytt produksjonsutstyr under den industrielle revolusjon at vi virkelig fikk opp øynene for hvordan maskinene i realiteten kunne ta våre jobber – men allikevel begynte vi å jobbe med dem i stedet for mot dem!

Jobb side om side med kunstig intelligens

Spørsmålet en bør stille seg er derfor ikke om kunstig intelligens vil ta din jobb, men heller hvordan du effektivt kan jobbe sammen med kunstig intelligens for å levere de beste resultatene. I henhold til produksjonsutstyr, så kan det for eksempel godt hende at dette vil bli automatisert til den grad at mennesker ikke trengs for å operere maskinene.

Allikevel er sannsynligheten høy for at mennesker fortsatt må reparere, programmere, og videreutvikle maskinene. Vi er simpelthen ikke der at kunstig intelligens kan ta vare på seg selv enda. Før vi kommer dit, så må vi som jobber med produksjonsutstyr og andre ting som kan bli automatisert tilpasse oss nåtid. For nå er dette å skaffe oss kvalifikasjonene for de tidligere nevnte oppgavene. 

Teknologien kan virke skremmende på oss mennesker, spesielt når jobbene våre blir snakket om som om de var i fare. Allikevel er det beste vi kan gjøre å spille på lag med teknologien. Jobber du blant annet med produksjonsutstyr er det stor sannsynlighet for at du i fremtiden vil kode, programmere, og reparere, fremfor å nødvendigvis operere!

Kranvekt er med på å veie hvor mye byggematerialer blant annet veier

Kranvekt sikrer byggeplassen

En byggeplass krever mye planlegging. Alt dette er rettet mot gjennomføring innen tiden og budsjettet som er satt, men innimellom er det også sikkerhet som står i fokus. Blant annet finner vi her kranvekt som sikrer byggeplassen. Denne kan nemlig måle akkurat hvor tunge byggematerialer er, så presist som bare 200 gram over eller under den originale vekten. 

En kranvekt har den effekten på en byggeplass at den får arbeiderne til å føle seg sikre. Fremfor å løfte materialer med kran, uten å egentlig vite hvor tunge de er og om kranen vil kunne bære de ved en feil i leveranse, så vet arbeiderne her akkurat hvor mye materialene veier. For ikke å nevne er dette også helt uten problemer, da vekta naturligvis hører til direkte på kranen. 

Andre bruksområder for kranvekt

Utover byggeplassen finnes det også andre gode bruksområder for en kranvekt. Blant annet kan den være nyttig når tunge biler, båter, eller annen last skal fraktes opp på et plan. En ønsker neppe at kranen skal tippe over, men med en kranvekt fjerner man denne risikoen totalt – ser man at vekten overskrider kapasitet, så kan en tross alt bare slippe lasten raskt. 

Det kan også være kjekt med en kranvekt dersom en for eksempel benytter seg av en noe svakere kran enn de industrielle variantene. Eksempler på dette er nå et container firma skal hente sine containere fra en privatperson. Deres kraner er ikke alltid bygd for å bære de tyngste containerne. Med en kranvekt får en derimot umiddelbart innsikt i hvor mye containeren faktisk veier.

Sikkerhet er noe av det viktigste vi har innenfor enhver bransje, og nettopp derfor er det så viktig å benytte seg av kranvekt. Med denne kan du måle akkurat hvor tunge byggematerialer, biler, båter, containere, og andre gjenstander som trenger kran!

Profesjonell behandling av rusavhengighet

Rusavhengighet er et alvorlig problem som finnes i hele Norge – hos alle aldersgrupper og persontyper. Det finnes i mange varianter, og det påvirker livet til den avhengige og de pårørende på forskjellige måter. Ingen rusavhengighet er lik. Det er nemlig forskjellige rusmidler man kan være avhengig av (ulike rusmidler, alkohol osv.), graden og varigheten av avhengigheten kan variere, og det kan påvirke jobb, økonomi, helse og sosialt liv på ulike måter. Årsaken til avhengigheten kan også variere veldig. Av denne grunnen er det helt essensielt at behandlingen tilpasses den enkelte person og avhengighet. Og her er profesjonell rus avvenning den klart beste muligheten.

Med et profesjonelt behandlingssted vil du nemlig møte fagpersoner som har både utdanning, kompetanser og erfaring på området. De vet at det er nødvendig å skreddersy forløpet til den enkelte, og de er i stand til å gjøre nettopp dette. Den overordnede behandling mot rusavhengighet vil oftest bestå av både en mental og en medikament-basert del, der du får hjelp til de fysiske abstinenssymptomer samtidig med at du jobber på motivasjon, mental helse og styrke sammen med utdannede fagfolk. Men det individuelle forløpet vil bli tilpasset fullstendig etter deg og din spesifikke situasjon.

Hos Heimveg har de mange års erfaring på området, og de behandler personer med alle typer rusavhengighet. Deres rus avvenning er alltid skreddersydd, slik at den virker mest effektivt – både når du befinner deg på behandlingsstedet, men også når du kommer hjem igjen. Så er du interessert i å ta første trinn mot en rusfri fremtid, eller har du kanskje en nær venn eller familie som du vil hjelpe? Da kan du alltid kontakte Heimveg for en uforpliktende snakk om deres tilbud og behandling. De hjelper deg – eller en av dine nærmeste – med å komme godt på vei og bli kvitt deres avhengighet av rusmidler.